To be Agile or not to be…

Bij Bridgin.it doen we niet alleen op papier aan Agile. We zijn het! Verwacht van ons dus geen gedetailleerde projectplannen, big bang scenario’s of snelle beloftes op instant succes. We geloven dat duurzame veranderingen alleen tot stand komen als ze breed in de organisatie worden gedragen en stapsgewijs, gecontroleerd worden doorgevoerd. 

Ruimte voor voortschrijdend inzicht

Daarom hanteren we een Agile  aanpak en volgen we de scrum methode. In korte iteraties werken we geleidelijk aan toe naar een eindoplossing. Het voordeel hiervan is dat je risico’s kunt inperken doordat je het project tussentijds kunt bijsturen. Er is alle ruimte voor voortschrijdend inzicht tijdens het ontwikkelproces.

 

Het belang van de Nulsprint

Voor ons ligt nog niet op voorhand vast hoe de uiteindelijke oplossing eruit gaat zien. Dat betekent natuurlijk niet dat het verandertraject vrijblijvend is.  Om een goede basis te leggen, starten we altijd met een zogenaamde Nulsprint. Daarin leggen we de contouren van het project vast: wat is het probleem dat we gaan oplossen, welke digitale technieken zetten we daarbij in en hoe past dit in de architectuur. 

Het geheim van samenwerken

Binnen het scrumteam bestaan verschillende formele rollen. De meest bekende zijn de product owner die verantwoordelijk is voor de aanvoer en prioriteren van het werk  en de scrum master die het proces faciliteert. Daarnaast is er een zelforganiserend team van professionals die elk hun eigen focus hebben. De één heeft ervaring met tooling, de ander is een specialist op het gebied van testen en de volgende is goed in het uitwerken van user stories. De nulsprint is nodig om de teamleden met elkaar kennis te maken en aan elkaar te laten wennen. Wie gaat wat doen en wat kunnen de teamleden van elkaar verwachten?

 

We gaan los!

Met de nulsprint is een stevig fundament gelegd voor het project. Iedereen zit nu op één lijn en het team heeft er zin in. Eindelijk kunnen ze van start met het echte werk: de reguliere sprints. 
Daarin werken we in korte feedback loops van twee of drie weken heel gericht toe naar de uiteindelijke oplossing. Dit zorgt niet alleen voor een gecontroleerd proces, maar geeft de medewerkers ook de houvast die ze bij verandering nodig hebben. 

Agile Delivery Model

Het Agile delivery model

Binnen het Agile Delivery Model staat het leveren van toegevoegde waarde centraal. Bij aanvang van een project ligt het concrete eindresultaat nog niet 100% vast. Het enige dat vaststaat is dat er binnen tijd en budget een waardevol systeem opgeleverd gaat worden. Verder is er alleen een lijst met high-level requirements, een ruwe kostenschatting en globale tijdsplanning. Het mooie van deze werkwijze is dat er geen valse verwachtingen worden geschapen. Het nadeel is dat de stakeholders met veel onzekerheid blijven zitten.

Om grip te krijgen op de planning en het budget hebben we bij Bridgin.it een rapportagetool ontwikkeld waarmee we vinger aan de pols kunnen houden in een Agile project. Na 2-3 sprints kunnen we op basis van onze methodiek al een heel reële forecast geven voor het hele traject en antwoord geven op vragen als:

 

  • Hoeveel budget is er verbruikt? 
  • Hoeveel functionaliteit is er gebouwd?
  • Hoeveel moet er nog gerealiseerd worden?
  • Hoelang gaat het traject nog duren? 
  • Wat zijn de verwachte kosten van het totale traject?

Naarmate het project vordert, zal de nauwkeurigheid van onze forecast alleen maar toenemen. Doordat we precies weten hoe we ervoor staan, wordt het voor de Product Owner makkelijker de goede prioriteiten te leggen en het doel binnen tijd en budget te behalen.

Nog vragen?

Ben je geïnteresseerd in Agile werken, maar heb je niet de kennis of resources of ermee aan de slag te gaan? Bel of mail ons gerust als je vragen hebt of een afspraak wilt maken. 

Interesse?

Bel ons of mail ons gerust als je vragen hebt of een afspraak wilt maken.