Bridgin.it  |  Agile Salesforce Consultants

 

Closing the gap
between
Business and IT

Agile Salesforce Consultants

Bridgin.it maakt digitale transformatie tastbaar.  Dat doen we door creatief en strategisch mee te denken over het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en de concrete invulling daarvan. Wij geloven in de noodzaak van innovatie en efficiëntie voor toekomstig succes. Door slimme analyse en agile ontwikkelmethoden te combineren met moderne IT-platformen zoals Salesforce, kunnen wij organisaties versterken en naar een hoger plan tillen. Dat is onze toegevoegde waarde!

Aanpak

De wereld is constant in beweging. Niets nieuws onder de zon dus, alleen het tempo waarin veranderingen zich voltrekken is explosief toegenomen. Dat zal ook niet meer afnemen. We moeten ons voorbereiden op een toekomst die steeds in beweging is. Door organisaties meer wendkracht te geven, kunnen zij voortdurend blijven inspelen op nieuwe inzichten, ontwikkelingen en technische mogelijkheden.

To be Agile

or not to be…

 

Bij Bridgin.it doen we niet alleen op papier aan Agile. We zijn het! Verwacht van ons dus geen gedetailleerde projectplannen, big bang scenario’s of snelle beloftes op instant succes. We geloven dat duurzame veranderingen alleen tot stand komen als ze breed in de organisatie worden gedragen en stapsgewijs, gecontroleerd worden doorgevoerd.